eNCéčko - nízkoprahové centrum

Adresa Sázavská 598, 582 91 Světlá nad Sázavou
Web: https://hb.charita.cz/jak-pomahame/encecko-nizkoprahove-centrum-pro-deti-a-mladez/
Jsme na sociálních sítích: facebook
eNCéčko poskytuje pomoc a podporu mládeži a dětem v nepříznivé sociální situaci. Do nabídky eNCéčka pro dospívající (věk od 10 do 21 let) patří rozhovory na nejrůznější témata, poradenství, poskytování informací, doučování, případně doprovod (např. na úřady). Služby jsou zdarma, je možné je využívat anonymně. Důraz se klade na dobrovolnost ze strany dětí a dospívajících, individuální přístup a dodržování práv uživatelů. Uživatelé dodržují minimální pravidla. Například se nemohou chovat tak, aby ohrožovali sebe nebo své okolí.
Posláním eNCéčka je poskytovat pomoc a podporu mládeži a dětem pohybujícím se ve Světlé nad Sázavou, které se nachází v situaci, se kterou si sami nevědí rady. Pro svůj životní styl se dostávají do konfliktu se společností či se nemohou zapojit do standardních volnočasových aktivit tak, aby mohli žít jako jejich vrstevníci. Dokončit školu, najít si práci, naučit se navazovat a udržet si běžné sociální vztahy.