Petrklíč Ledeč nad Sázavou

Adresa Barborka 1324, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Telefon +420 569 731 557; +420 777 736 067
E-mail: vedouci.petrklic@charitahb.cz
Web: https://hb.charita.cz/jak-pomahame/centrum-socialnich-sluzeb-petrklic-2/
Jsme na sociálních sítích: facebook
Stacionář Petrklíč vznikl v roce 2002 a impulzem pro jeho vznik byl požadavek ze strany rodičů dětí s handicapem. V roce 2015 se zařízení přejmenovalo na Centrum sociálních služeb Petrklíč a jeho cílová skupina se rozšířila. Sociální službu poskytujeme osobám ve věku od tří let s neomezenou horní hranicí každý všední den od 7.00 do 16.00 hodin. V tuto dobu mohou u nás senioři a lidé se zdravotním postižením rozvíjet nebo udržovat své schopnosti a dovednosti, aby byli co nejvíce soběstační a mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí. Stacionář funguje od roku 2016 v nových prostorách na adrese Barborka 1324 v Ledči nad Sázavou. Centrum sociálních služeb Petrklíč a jeho aktivity jsou podporovány z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou.
Posláním Centra sociálních služeb Petrklíč v Ledči nad Sázavou je poskytovat sociální služby jednak dětem, mládeži, dospělým s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, aby se mohli maximálně osamostatnit a co nejvíce se způsobem života přiblížit svým vrstevníkům, a jednak seniorům se sníženou soběstačností udržovat a rozvíjet své schopnosti a dovednosti tak, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí.
Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image