Blíží se zákaz provozu starých kotlů, podejte si žádost o dotaci na nový
Profilovka
02. 03. 2024
visibility 434

Od 1. 9. 2024 bude zakázáno provozovat kotle na pevná paliva v objektech určených k bydlení, které nesplňují minimálně 3. třídu dle normy ČSN EN 303-5.

V případě, že je Vaše nemovitost dosud vytápěna kotlem na pevná paliva (dřevo / uhlí), který splňuje pouze 1. nebo 2. emisní třídu, případně se jedná o kotel bez stanovené emisní třídy (kotle vyrobené před rokem 2000), máte stále možnost získat dotaci na jeho výměnu za nový ekologický zdroj tepla.

V závislosti na složení Vaší domácnosti můžete čerpat podporu na výměnu kotle v rámci Kotlíkových dotací, které poskytují krajské úřady, případně v programu Nová zelená úsporám, který má na starosti Státní fond životního prostředí.

Nízkopříjmové domácnosti, v nichž všichni členové pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně a dále domácnosti, ve kterých žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení, mohou žádat o dotaci na Krajském úřadu Kraje Vysočina v programu "Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina pro nízkopříjmové domácnosti II".

Ostatní domácnosti mohou žádat o dotaci na Státním fondu životního prostředí v programu "Nová zelená úsporám".

Kraj Vysočina získal na realizaci Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina pro nízkopříjmové domácnosti II finanční prostředky ve výši 103 milionů korun. Za tuto částku může být podpořeno více než 575 žádostí.

Podpora fyzickým osobám z nízkopříjmových domácností bude poskytována formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů, a to s následujícími limity:

Typ zdroje

Max. dotace

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže

130 000 Kč

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

130 000 Kč

Tepelné čerpadlo

180 000 Kč

 

Žádosti je možné podávat až do 31. srpna 2024 prostřednictvím webových stránek Kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz/kotliky. Krajský úřad tedy žádosti o dotaci stále přijímá a disponuje finančními prostředky na pokrytí několika set nových žádostí.

V případě potřeby konzultovat jakékoliv nejasnosti ohledně dotačního programu, je možné využít krajskou infolinku ke kotlíkovým dotacím 564 602 888 nebo e-mailovou adresu kotliky@kr-vysocina.cz.

 

Zdroj: Kraj Vysočina

Titulní foto: ilustrační

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image