Město Světlá nad Sázavou nabízí svým občanům domácí kompostéry zdarma
Profilovka
06. 02. 2024.
722

Město Světlá nad Sázavou získalo v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 dotaci na nákup domácích kompostérů pro občany, či majitele zahrádek na území města. Cílem projektu je vybudování systému pro předcházení vzniku odpadů na území kraje Vysočina.

V rámci projektu bude zakoupeno celkem 110 kusů kompostérů o objemu 1050 litrů. Celkové náklady jsou 712 085 Kč, získaná podpora od OPŽP je ve výši 605 272,25 Kč, vlastní podíl města je tak ve výši 106 812,75 Kč.

Nakoupené kompostéry jsou od výrobce CONTAINER TRADING WFW GmbH s označením TERMOKOMPOSTÉR KOMP 1050 L, mají kónický tvar šestihranu, průměr podstavy 136 cm, výšku 107 cm, hmotnost 28 kg, tloušťka stěny 9 mm, barva zelená a je vhodný pro zahrady do 1050 m2.

Kompostéry budou občanům, kteří o ně projeví zájem, zapůjčeny a následně po 5 letech darovány. Nejprve je však nutné podat žádost o výpůjčku a darování kompostéru, na základě které bude s občanem sepsána smlouva o výpůjčce a darování. Kompostéry budou po uzavření smlouvy občanům vydávány v areálu sběrného dvora (předpoklad od konce března 2024). Žádost o výpůjčku a darování kompostéru je dispozici v odkazu níže, na podkladně MěÚ nebo v kanceláři odboru majetku, investic a regionálního rozvoje. 

Vyplněné a podepsané žádosti budou přijímány od 12. 2. 2024 osobně na odboru majetku, investic a regionálního rozvoje, podatelně, pokladně MěÚ nebo e-mailem zaslaným kontaktní osobě (Jana Satrapová – MěÚ Světlá nad Sázavou, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, kancelář č. 402, tel. 569 496 691, e-mail: satrapova@svetlans.cz).

 

Podmínky pro poskytnutí kompostéru:

  • zájemce musí být majitelem pozemku ve Světlé nad Sázavou či v místních částech nebo
  • zájemce musí mít pozemek v dlouhodobém pronájmu (min. 5 let – nutno prokázat nájemní smlouvou),
  • zájemce nemá pronajatý kompostér na základě smlouvy o výpůjčce a darování uzavřené s městem v roce 2021,
  • pověření zaměstnanci Městského úřadu ve Světlé nad Sázavou, či zaměstnanci poskytovatele dotace mají právo kontroly umístění a zjištění stavu kompostéru na pozemku uvedeném ve smlouvě o výpůjčce a darování po dobu trvání výpůjčky.

 

Žádost o výpůjčku a darování kompostéru

Technický list kompostéru

Brožura o kompostování

 

Zdroj: Město Světlá n/S.

Titulní foto: CONTAINER TRADING WFW GmbH

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image