Modrá výzva Kraje Vysočina a Mezinárodní den autismu
Profilovka
28. 03. 2024
visibility 111

Na 2. dubna připadá Světový den zvýšení povědomí o autismu. Význam tohoto dne si každoročně připomíná také Kraj Vysočina. Pod záštitou krajského radního za sociální oblast Jana Tourka, bude na tento den vyhlášená takzvaná Modrá výzva, v rámci které se v prostorách sídla kraje uskuteční Mezinárodní den autismu.

Tento den bude pojatý jako přehlídka poskytovatelů sociálních služeb určených pro osoby s poruchami autistického spektra (dále jen s PAS). Dopolední část setkání bude určena pro odborné pracovníky z těchto organizací a seznámení se s aktivitami Kraje Vysočina pro osoby s PAS a osoby o ně pečující. Na odpolední setkání jsou zváni neformální pečovatelé, kteří se o osobu s poruchou autistického spektra starají v domácím prostředí. Hlavním cílem celého dne je zvýšit povědomí o této problematice a seznámit veřejnost s nabídkou služeb pro osoby s PAS, kterých v populaci přibývá.

Modrá výzva vyvrcholí během úterního podvečera, kdy bude nasvícené sídlo Kraje Vysočina modrou barvou. Právě tato barva symbolizuje komunikaci a sebevyjádření, což je jedna z oblastí, ve které mají lidé s autismem největší potíže.

Výše uvedené aktivity se konají pod hlavičkou projektu s názvem Podpora transformace se zohledněním problematiky osob s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina. „Jde o navazující projekt, jehož cílem je nejen podpora transformace systému sociálních služeb včetně jejich klientely, ale také prohloubení a zefektivnění systému a kvalitní péče o osoby s poruchou autistického spektra v našem kraji,“ doplnil krajský radní Jan Tourek.

Celkový rozpočet projektu Podpora transformace se zohledněním problematiky osob s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina je 42,6 milionů korun, 90 % bude spolufinancováno z Evropského sociálního fondu plus a ze státního rozpočtu. Uvedený projekt byl zahájen na jaře loňského roku a ukončen bude 31. března 2026.

 

Více o Modré výzvě

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image