Svoz objemného odpadu probíhá ještě tento a příští týden
Profilovka
09. 10. 2023
visibility 499

Městský úřad Světlá nad Sázavu, odbor životního prostředí a TBS Světlá nad Sázavou p.o. oznamují občanům Světlé nad Sázavou, že ve dnech od 2. října 2023 – 19. října 2023 se uskuteční podzimní svoz objemného odpadu. Svoz bude probíhat tak, že odpad bude ve svozový den, v určenou dobu a na určeném místě odkládán do přistavených kontejnerů.

Svoz bude prováděn na území města a jeho místních částech dle stanovených termínů v rozpisu svozu.

SVOZ BUDE PROBÍHAT NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM

 • ve stanovený den a čas budou na určená místa přistaveny kontejnery
 • kontejnery zde budou umístěny od 14.00 – 20.00 hodin, po uplynutí této doby budou odvezeny
 • na stanovišti budou umístěny 2 kontejnery. Jeden kontejner na objemný odpad a jeden kontejner na elektro, do kterých se budou odkládat odpady přímo
 • po odvozu kontejnerů ze stanoviště je možné využít kontejnery v jiné ulici dle rozpisu
 • tento svoz je určen pro odkládání určených druhů odpadů pocházejících od fyzických osob s trvalým pobytem na území města Světlá n/S. a jeho místních částí, dále na odpad pocházející od osob, které vlastní na území města a v jeho místních částech stavbu sloužící k individuální rekreaci, tj. osob, které platí poplatek za odpad městu Světlá nad Sázavou

JAKÝ ODPAD LZE DO VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ ODLOŽIT

 • objemné odpady jako např. starý nábytek, linoleum, koberce, umyvadla, vany, matrace
 • odpady jako např. autobaterie a pneumatiky odkládejte do kontejneru na elektro
 • elektrozařízení (např. lednice, pračky, televizory, počítače, sporáky), které je nutné odkládat kompletní, v nerozebraném stavu, jinak je nelze odevzdat v rámci zpětného odběru elektrozařízení

V RÁMCI SVOZU ODPADŮ SE NESMÍ ODKLÁDAT

 • drobný komunální odpad, který lze odkládat do popelnice
 • biologicky rozložitelný odpad a jiné organické odpady
 • tekutý odpad, zejména nebezpečné chemikálie, kyseliny, vývojky, oleje – tento odpad lze odevzdat bezplatně na sběrný dvůr
 • stavební suť, odpady obsahující nebezpečný azbest, např. eternit!

 

MIMO SVOZOVÉ DNY JE NUTNÉ ODPAD ODVÁŽET NA SBĚRNÝ DVŮR, NEBO LZE VYUŽÍT KONTEJNER NA OBJEMNÝ ODPAD U AREÁLU SBĚRNÉHO DVORA!

 

V případě dotazů se obraťte na TBS města Světlá n. S. tel. č. 774 162 050 nebo na odbor životního prostředí tel. č. 569 496 644.

 

Zdroj: Město Světlá n/S.

 

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image