Ve Světlé nad Sázavou se připravují na zápis do mateřských škol
Profilovka
02. 05. 2024
visibility 312

Zápis k předškolnímu vzdělávání ve Světlé nad Sázavou proběhne prezenční formou (s účastí dětí) ve dnech 6. - 7. května 2024 ve společenské místnosti MŠ Lánecká. 

Místo konání zápisu – společenská místnost v MŠ Lánecká pro obě školky:
  • 6. května 2024 od 9:00 do 14:00 hod pro MŠ Lánecká
  • 7. května 2024 od 9:00 do 14:00 hod pro MŠ Na Sídlišti

Přihlášku podávají všechny děti včetně dětí – cizinců s dočasnou ochranou, kterým bylo uděleno vízum k pobytu na 90 dnů za účelem strpění pobytu:

Pokud se chystáte k zápisu, tak si prosím připravte:
  • vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí
  • potvrzení o očkování jako přílohu k žádosti a prohlášení (ke stažení na www.mssvetlans.cz)
  • doklad totožnosti zákonného zástupce s uvedeným trvalým pobytem
  • doklad o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od údaje v dokladu totožnosti ZZ
  • rodný list dítěte

Děti budou přijímány podle "Kritérií pro přijímání dětí do MŠ" (k nahlédnutí na www.mssvetlans.cz). Seznam přijatých dětí (podle registračních čísel) bude zveřejněn 1. června 2024.

V době zápisu budou probíhat dny otevřených dveří.

V obou MŠ nabízí adaptační klubík „Sluníčko“ pro nově přijaté děti. Bližší informace u zápisu.

Zdroj: MŠ Světlá nad Sázavou
Titulní foto: MŠ Světlá nad Sázavou

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image